پرش به محتوا

هسته دار

هلو

هلو آلبرتا - هلو انجیری - هلو پیش رس فرانسه -
هلو حاج کاظمی - هلو جوادی

زردآلو

آخچه نبات - قیسی - شمس - عسگرآبادی - شاهرودی - نصیری

گیلاس

تکدانه - صورتی

آلو

شابلون - قطره طلا - بخارا - بلک - خاکی

انگور

شاهانی - کندوری - بی دانه زرد - بی دانه قرمز - ریش بابا - سیاه سردشت - یاقوتی

شلیل

شلیل انجیری - شلیل کیوتو - شلیل مغان -
شلیل رفعت - شلیل شمش - شلیل - سایکینگ

گوجه سبز

برقانی - محلی

آلبالو

محلی پیوندی - مجاری - سیگانی

ارسال