پرش به محتوا

عناب

آب و هوای مناسب نهال عناب:

درخت عناب یا خرمای چینی در اغلب نقاط ایران می روید و محصول می دهد و با بیشتر آب و هوای مناطق ایران سازگار است.

عناب به دامنه ی وسیعی از دما و بارش مقاومت دارند، بنابراین این درخت به تابستان های گرم و آب کافی برای میوه دهی مطلوب دارند.

این گیاه آفتاب کامل و محل گرم را می پسندد. عناب را نمیتوان در سایه کاشت، این درخت برای رشد و تولید میوه به وجود نور مستقیم برای مدت حداقل 6 تا 8 ساعت نیاز دارد.

خاک مناسب نهال عناب:

درخت عناب نسبت به وجود گچ و ترکیبات آهکی نسبتاً حساس است و در این گونه خاک ها رشد کافی نمی کند و میوه دهی آن کاهش می یابد.

خاک های آبگیر را دوست ندارد و اگر خاک خوب زهکشی شده باشد بیشتر عمر می کند.

عناب گیاه مقاومی است و شوری و فقر غذایی خاک را تا حدوددی تحمل می کند.

آبیاری نهال عناب:

درختان عناب معمولا به 6 تا 8 آبیاری در سال نیاز دارند،در ابتدای کاشت و در سال اول آبیاری هر 4 تا 5 روز و در سالهای بعدی هر 12 تا 15 روز صورت می گیرد ، در برخی مناطق کوهستانی گاهی درخت را در طول فصل رشد از 3 بار در سال بیشتر آبیاری نمی کنند.

چند نکته:

نهال ها را باید بلافاصله بعد از کاشت آبیاری کنید و روز بعد از آبیاری شکاف های اطراف نهال را کامل پر کنید.

سعی کنید در زمان گلدهی آبیاری گیاه را کمتر کنید.

آفات و بیماری های نهال عناب:

مهمترین آفت عناب مگس عناب است. این حشره ها میوه ها را قبل از رسیدن سوراخ کرده و درون آن ها تخم ریزی می کنند. لارو ها بعد از بیرون آمدن از گوشت میوه تغذیه می کنند.

یــخ آب زمســتانه، جمــع­آوری میوه هــای آلــوده و شــخم پــای درخــت در کاهــش خسـارت ایـن آفـت مؤثـر اسـت. بـرای مبـارزه شـیمیایی نیــز میتــوان یکی ازسموم حشره کش فسفره مثل دیازینون استفاده کرد.

سـایر آفـات عنـاب عبارتانـد از سـنک عنـاب، پروانـه پارانشـیمخوار عنـاب، کنه زرد شـرقی، کنـه پاکوتاه، تریپس توتـون، تریپـس و شب پره هندی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارسال